top of page

ənənəvi və  Bizim düsturumuz mədəni dəyərləri yeni həyat tərzinə necə faydalı şəkildə inteqrasiya etməkdir.

DAVAM EDƏN LAYİHƏLƏRİMİZ //  01

KOZA QIZIL MƏDƏNİ

TAMAMLANAN LAYİHƏLƏRİMİZ //  02

ALKENT 2000 SAYFASI

* BAĞLARIN SUVARMASININ TİKİLMƏSİ VƏ TƏMİZ SU İNFRASTRUKTURUNUN TƏKLİF İŞLƏRİ  260 VİLLA

TƏRƏKLİ TERMAL OSMANLI BAZARI LAYİHƏSİ

* İSTİLMƏ - SOYUTMA SİSTEMİ  * VENTİLYASİYA SİSTEMİ

*YANQIN SİSTEMLERİ  * TEMZİSU- TULLANTI SİSTEMLERİ

TRENT ATRENA MALL

* HUMMEL STORE VƏ PULL STORE MEXANİK ISTEHSALI

41 BURDA MALL

* ALTINBAŞ ZƏRGƏR

HILTON GARDEN INN (SUTLUCE)

* MEXANİK TƏMİR VƏ TƏMİR İŞLƏRİ

DEDEMAN OTEL (MECIDIYEKOY)

* MEXANİK TƏMİR VƏ TƏMİR İŞLƏRİ

BEDAŞ - BEPSAŞ (ŞİSLİ)

* MEXANİK TƏMİR VƏ TƏMİR İŞLƏRİ

MEZZE HAUSE  (KADIKÖY)

*TƏBİİ QAZ İSTEHSALI

BISHKEK DEDEMAN HOTEL

* MEXANİK LAYİHƏ VƏ HESABATLARIN ÇATDIRILMASI.

ORESTIA CAFE&BAR (EDİRNE)

* MEXANİKİ İSTEHSAL.

KOZA QIZIL MƏDƏNMƏLƏMƏ MƏSƏKƏLƏSİ (ƏSKİŞEHİR ŞƏHƏRÇƏSİ)

* QARAKAYA KƏNDİNİN SU XƏTƏTİ İSTEHSALI (6.400 MT)  )

* KAYMAZYAY İLƏ SU XƏTƏTLƏRİ (12.000 MT)

* Şəhidlik Fəvvarə Xəttinin Yenilənməsi (1.900 MT)

* MƏDƏN SAHƏSİNİN ÜMUMİ İZOLASYON QURAŞDIRILMASI VƏ LƏŞƏKLƏRİN İSTEHSALI

 

* Proses Xəttlərində  BORU HAZIRLIĞININ TƏQDİMATI VƏ MÜRACİƏT İŞLƏRİ, İSTİLİK İZLƏMƏSİ, İCOLASYON HAZIRLIĞI VƏ LƏŞƏK ÖRÜKLƏRİNİN ISTEHSALI.

* ADT DAM HDPE boru kəmərlərinin istehsalı.

* ŞEKİL BİNALARININ İSTİLİK SİSTEMİNİN TƏQDİMİ VƏ QURAŞDIRILMASI.

* ÜMUMİ İSTİLİK SİSTEMİNƏ XİDMƏT VƏ TƏMİR İŞLƏRİ.

BEDAŞ BEPSAŞ METRAFLI BİNASI (BAKIRKÖY)

* MEXANİKİ İSTEHSAL.

bottom of page