top of page

İSTİFADƏLƏR

Ən sadə tətbiqdən ən mürəkkəb sistemlərə qədər həllər istehsal edirik

_edited.jpg
SADƏ TƏTBİQ //  01

TƏTBİQ TƏTBİQ  //  02

 

* ŞƏHƏR İNFRASTRUKTURU İSTEHSALININ TİKİNTİ İŞLƏRİ

* PORT  İSTEHSALIN İNŞAAT İŞLƏRİ

* ÜST STRUKTUR İSTEHSALININ İNŞAAT İŞLƏRİ

* PROSESLƏRİNDƏ XÜSUSİ HƏLLİN İSTEHSALI

* XÜSUSİ LƏYAZƏT DİZAYNİ VƏ TƏTBİQLƏR

bottom of page